بستن بارگذاری
کاریابی تخصصی شاهکار شاهرود
 • 023-32300330
 • 023-32300352
 • شنبه تا چهارشنبه : 08:00 الی 15:00

فرصت های شغلی

 • همه
 • برق
 • مکانیک
 • عمران
 • کامپیوتر
 • معدن
 • حسابداری
 • دیگر
کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

کارگر ساده و فنی – ریخته گری – ذوب – جوشکاری – سنگ کاری – آهنگری – اسکلت سازی – کارشناس IT - کارشناس ایمنی و بهداشت – کارشناس متالورژی و تکنیسین تعمیرات

[ گرایش مطابق عنوان شغل ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

کامپیوتر- مهندسی کامپیوتر( نرم افزار) - مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)- هوش مصنوعی- فناوری اطلاعات و تحلیل داده

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

1. مهندسی مکانیک 2. مهندسی مواد

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

حسابدار و کمک حسابدار مدیر داخلی کارشناس مواد غذایی کارآموز و کارورز

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی و فروش

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

کارشناس فروش و کارشناس حسابداری

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

کارشناس صنایع غذایی

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

مهندس برق - مهندس مکانیک

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

مهندسی عمران - حسابداری - مدیریت دولتی

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

برنامه نویس وب و اندروید

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

بازرس کنترل کیفیت - واحد کنترل تولید و مالی - نیروی فنی

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

0302

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

حسابدار- کارشناس اداری و کارشناس حسابداری

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

کارشناس برق - کارشناس مکانیک

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

کارشناس کشاورزی

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

حسابدار

[ گرایش کلیه گرایش ها ]

جزئیات فرصت شغلی

کاریابی شاهکار - پیشگامان فناوران سورا

مهندس پلیمر

[ گرایش پلیمر ]

جزئیات فرصت شغلی